sartr1980@gmail.com

درباره‌ما

سفرهای ما با محوریت گردشگری پایدار در مناطقی که بعضا بکر
و سرشار از پتانسیل گردشگری هستند انجام می پذیرد و رسالتمان معرفی و بازدید از
این نقاط و آگاه سازی همسفرانمان از شیوه های سفر مسئولانه ،گونه های
جانوری،گیاهی،اقلیم و همین طور جوامع محلی و آداب و سنن مربوط به هر منطقه می
باشد،این مهم در پس تجربه بیش از 15 سال سفر به گوشه گوشه ایرانمان محقق شده و از
دو سال پیش به این سو با همکاری دست اندرکاران حرفه ای و مجرب این حوزه  تصمیم به اجرای تور در این مناطق گرفتیم و اینک
با نگاهی نو و برای نزدیکی بیشتر به آن چه در حوزه گردشگری مسئولانه در اندیشه می
پرورانیم، دست به راه اندازه این وبسایت زدیم تا بیشتر همراه و هم قدم شما در حوزه
سفرهای سیز باشیم و از نقطه نظرات شما در این حیطه بهره بیشتری ببریم.

نمایش دادن همه 12 نتیجه