Search
چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
  • :
  • :

Category: سفرنامه ها

سفرنامه ابن بطوطه

سفرنامه ابن بطوطه بخش ششم- آبادان در پنج قسمت قبلی با خلاصه نگاری سفرنامه ابن...

سفرنامه ابن بطوطه

بخش ۵- به سوی عراق و ایران از مکه به سوی مدینه حرکت کردیم. کاروانی بس بزرگ...

سفرنامه ابن بطوطه

قسمت اول بخش چهارم- مدینه طیبه شامگاه رجب ۷۲۶ به مسجد پیغمبر(ص) رفتیم. نخست در...

حج انگیزه اصلی ابن بطوطه

حج انگیزه اصلی ابن بطوطه  در جهان اسلام، دانش جغرافیا با دانش سفرنامه نویسی...

سفرنامه ابن بطوطه(بخش سوم)

قسمت اول بخش سوم در بخش های پیشین گفتیم که سلامت و سفر ملازم یکدیگر هستند اما...

سفرنامه ابن بطوطه(قسمت دوم)

قسمت اول  بخش دوم در مقدمه سفرنامه‎ی ابن بطوطه داستان دلباختگی سلطان...

سفرنامه ابن بطوطه

بخش اول اگر دوستی بگوید خسته ام، حوصله ندارم، کسل و پریشانم، حال و هوای خوبی...

سفرنامه ابن حوقل(بخش دوم)

قسمت اول  بخش دوم قزوین: شهری است که قلعه‎ای دارد و مسجد جامعه آن در اندرون...

سفرنامه ابن حوقل (قسمت اول)

بخش اول سفر و سلامت با هم ملازمتی دارند و ملزوماتی باید تا این دو در کنار هم،...